<td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.NETPROFITRPHBZC, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.PARENTNETPROFITTZ, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ROEJQ, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ROEKCJQ, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ROE_DILUTED, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.TAXRATE, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.XSMLL, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ZCFZL, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{toFixed(value.EPSJB,4)}}</td> <td class="tips-dataR">{{toFixed(value.EPSKCJB,4)}}</td> <td class="tips-dataR">{{toFixed(value.EPSXS,4)}}</td> <td class="tips-dataR">{{toFixed(value.JYXJLYYSR)}}</td> <td class="tips-dataR">{{toFixed(value.TOAZZL)}}</td> <td class="tips-dataR">{{toFixed(value.YSZKYYSR)}}</td>
韩国培训皮肤管理
学校防控会议
湛江拉丁舞培训班
留学前语言培训
丰台的学校
信阳市舞蹈培训班
小太阳培训中心
学校违约
落后农村学校
天津有哪些美发学校
工厂安全生产管理培训
新疆企业培训师准考证
培训计分卡
鞋业学校
太原经贸学校招聘
上海cma培训费用
在学校的歌
历史学统考的学校
无锡翻糖蛋糕培训
学校扫黑
学校周年庆典策划
学校曳步舞
鄄城双语学校
教育培训质量管理
学校路
郑州航空港育人国际学校怎么样
昆山叉车培训
教育培训机构税收
河南体育学校招生简章
<td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.NETPROFITRPHBZC, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.PARENTNETPROFITTZ, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ROEJQ, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ROEKCJQ, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ROE_DILUTED, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.TAXRATE, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.XSMLL, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ZCFZL, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{toFixed(value.EPSJB,4)}}</td> <td class="tips-dataR">{{toFixed(value.EPSKCJB,4)}}</td> <td class="tips-dataR">{{toFixed(value.EPSXS,4)}}</td> <td class="tips-dataR">{{toFixed(value.JYXJLYYSR)}}</td> <td class="tips-dataR">{{toFixed(value.TOAZZL)}}</td> <td class="tips-dataR">{{toFixed(value.YSZKYYSR)}}</td>